Posts tagged with: Middle Eastern Metal Dance

  “Dansa davet- Bu bir dans. Ve bazen bu balo salonunda ışıklar söner. Ama biz yine de dans edeceğiz, sen ve ben. Karanlıkta bile. Bilhassa Karanlık’ta. Bana bu dansı lütfeder misiniz?” ―Stephen King Part I Karanlık duygularınızı tetikleyen bir müzik...
Continue Reading →
Invitation to Dance- It’s a Dance. And sometimes they turn the lights off in this ballroom. But we’ll dance anyway, you and I. Even in the Dark. Especially in the Dark. May I have the pleasure?” Stephen King    ...
Continue Reading →